Coronavirus

De wereld is momenteel in de ban van het Coronavirus. Men vreest voor een pandemie, een epidemie die zich wereldwijd verspreidt. Een paar jaar geleden gold deze angst virusziektes als SARS, MERS en de Mexicaanse griep. Los van alle berichtgeving in de media over aanpak, bestrijding en preventie van verdere verspreiding van het Coronavirus, wordt er ook gesproken over de oorzaak. Zijn het vleermuizen, wilde dieren op een markt in China of iets anders? Wat de oorzaak ook blijkt te zijn, deze geeft antwoord op de hoe-vraag en niet op de waarom-vraag, de diepere reden van de uitbraak van het virus. Vanuit spiritueel perspectief wil ik graag over dit waarom nadenken.

Lees meer

Wel of geen kinderen?

Wel of geen kinderen? Deze vraag komt regelmatig voor bij bewust levende twintigers en dertigers. Ging deze vraag voorheen vooral over de persoonlijke voorkeur van (een van) beide partners, tegenwoordig heeft deze ook te maken met aspecten als het klimaat/milieu, overbevolking en de geopolitieke onrust in de wereld. Stellen vragen zich af of het nog wel verantwoord is om in deze tijd een kind op de wereld te zetten. Vanuit spiritueel perspectief wil ik graag wat extra stof tot nadenken toevoegen.

Lees meer

Abortus

Eind 2019 werd er in Nederland stevig geprotesteerd tegen abortus. Een belangrijke speler is Stichting Schreeuw om Leven, een christelijke pro-life organisatie. Zij willen de rechten van het ongeboren kind beschermen. De tegenhangers zijn onder meer vertegenwoordigd door het Humanistisch Verbond. Zij huldigen een pro-choice opvatting en vinden dat vrouwen het recht hebben om zelf een keuze over hun eigen lichaam te maken. Deze opvattingen – en dus ook de partijen – staan meestal lijnrecht tegenover elkaar. Ik wil het onderwerp abortus graag nader verkennen vanuit spiritueel perspectief en ontdekken of er ook raakvlakken zijn.

Lees meer

Homoseksualiteit

Homoseksualiteit blijft een veelbesproken onderwerp. Hoewel homoseksualiteit in Nederland door de meeste mensen als normaal geaccepteerd wordt, zijn er ook andere geluiden te horen. Soms wordt homoseksueel zijn ter discussie gesteld, een andere keer het uiting geven aan homoseksuele gevoelens. Afkeuring van homoseksualiteit heeft vaak een religieuze achtergrond, waarbij in ons land vooral Christelijke en Islamitische opvattingen een rol spelen. Kortom, hoog tijd om vanuit spiritueel perspectief een positief licht op homoseksualiteit te werpen. Lees meer

Orgaandonatie

Van 9 tot 16 oktober 2017 vindt de Donorweek plaats. Dit is een initiatief van onder meer de Nederlandse Transplantatie Stichting, het ministerie van Volksgezondheid, patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen. Tijdens deze week wordt het belang benadrukt van het vastleggen van je keuze in het donorregister en is er aandacht voor het tekort aan orgaan- en weefseldonoren.

Hoe sta ik persoonlijk tegenover orgaandonatie?

Orgaandonatie is een complex thema, wat het lastig maakt om je er een eenduidige mening over te vormen. Zo ben ik zelf in de loop van mijn leven al tweemaal van mening veranderd. Als kind wilde ik geen orgaandonor worden. Ik had in de kerk of op school gehoord dat mensen na hun dood in de hemel hun lichaam weer terug krijgen. Het risico dat orgaandonatie hier vreselijke gevolgen voor zou hebben wilde ik niet lopen: ‘Ja dáág, ik ga daar niet in de eeuwigheid met gaten in mijn lijf lopen!’ Toen ik ouder werd ebde deze angst weg en heb ik jarenlang een mening gehad die ik nog steeds bij veel mensen tegenkom: ‘Als ik dood ga heb ik niets meer aan mijn organen, mooi toch als iemand anders daar dan gebruik van kan maken!’ Intussen ben ik weer terug bij mijn oude mening: ik wil geen orgaandonor worden en ik wil ook geen organen ontvangen. Mijn argumentatie is echter wat genuanceerder dan toen ik klein was. Op basis van wat ik hieronder uiteenzet, wegen voor mij persoonlijk de nadelen van orgaandonatie zwaarder dan de voordelen. Lees meer

Zelfdoding

Het onderwerp zelfdoding is helaas vaak in het nieuws. We horen over mensen die na jaren van depressie of andere psychische problemen hebben besloten dat ze niet meer verder wilden leven, over scholieren die mede als gevolg van pesten een eind aan hun leven hebben gemaakt, over mensen die geen andere uitweg dan zelfdoding zagen na een scheiding of een faillissement en over nog vele andere aangrijpende, verdrietige situaties.

Omdat zelfdoding zo’n actueel onderwerp is, wordt er in ons land gelukkig steeds meer gesproken over preventie, hulp voor nabestaanden, de invloed op de samenleving en de rol van ouders, familie, vrienden, scholen, hulpverlenende instanties etc. Daar ben ik erg blij mee, het onderwerp komt zo uit de taboesfeer. Waar je echter weinig tot niets over hoort is de spirituele kant, de zielsaspecten bij zelfdoding. Daar wil ik het nu graag over hebben.

Lees meer

Dementie en Alzheimer

Vanochtend hoorde ik op Radio 1 een item over euthanasie bij ouderen met dementie of Alzheimer die ondraaglijk lijden en niet meer in staat zijn hun wensen rond leven en sterven aan te geven. Het lastige is, zo werd besproken, dat ook als mensen ooit een wilsverklaring hebben ondertekend, niemand weet hoe ze er nu in staan, dus willen ze nu ze dement zijn nog steeds sterven of wellicht toch niet? En hoe staat het met hun lijden, is dit echt ondraaglijk en hoe kun je dat vaststellen?

Ik schrijf in dit artikel niet specifiek over euthanasie, aangezien ik dat in een ander artikel al doe. Ik wil nu graag wat dieper ingaan op dementie en Alzheimer. Voor het leesgemak gebruik ik hieronder alleen de term dementie. Lees meer

Marsreizen

In diverse westerse landen bestaan plannen om naar de planeet Mars te reizen en daar een kolonie te stichten. Een van de organisaties met dergelijke plannen is de Nederlandse stichting Mars One. Op hun website staat (vrij vertaald): ‘Mars One streeft ernaar een permanente menselijke nederzetting op Mars te vestigen. Zorgvuldig geselecteerde en getrainde bemanningen zullen vertrekken naar Mars. Mars One is een wereldwijd initiatief en heeft als doel om een missie naar Mars voor iedereen mogelijk te maken. Als we allemaal samenwerken, kunnen we dit doen. We gaan naar Mars!’ Lees meer

Transgender personen en transseksualiteit

De term ‘transgender’ omvat een spectrum aan genderdiverse mensen, die zich niet (enkel) identificeren en/of gedragen als man of vrouw. Sommigen van hen hebben het gevoel dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren. Deze mensen worden ‘transseksueel’ genoemd: ze kiezen vaak voor behandelingen en uiteindelijk een operatie om van geslacht te veranderen. In dit artikel ga ik specifiek in op transseksualiteit, vanuit spiritueel perspectief. Lees meer