Abortus

Eind 2019 werd er in Nederland stevig geprotesteerd tegen abortus. Een belangrijke speler is Stichting Schreeuw om Leven, een christelijke pro-life organisatie. Zij willen de rechten van het ongeboren kind beschermen. De tegenhangers zijn onder meer vertegenwoordigd door het Humanistisch Verbond. Zij huldigen een pro-choice opvatting en vinden dat vrouwen het recht hebben om zelf een keuze over hun eigen lichaam te maken. Deze opvattingen – en dus ook de partijen – staan meestal lijnrecht tegenover elkaar. Ik wil het onderwerp abortus graag nader verkennen vanuit spiritueel perspectief en ontdekken of er ook raakvlakken zijn.

Meer lezen

Homoseksualiteit

Homoseksualiteit blijft een veelbesproken onderwerp. Hoewel homoseksualiteit in Nederland door de meeste mensen als normaal geaccepteerd wordt, zijn er ook andere geluiden te horen. Soms wordt homoseksueel zijn ter discussie gesteld, een andere keer het uiting geven aan homoseksuele gevoelens. Afkeuring van homoseksualiteit heeft vaak een religieuze achtergrond, waarbij in ons land vooral Christelijke en Islamitische opvattingen een rol spelen. Kortom, hoog tijd om vanuit spiritueel perspectief een positief licht op homoseksualiteit te werpen. Meer lezen

Orgaandonatie

Van 9 tot 16 oktober 2017 vindt de Donorweek plaats. Dit is een initiatief van onder meer de Nederlandse Transplantatie Stichting, het ministerie van Volksgezondheid, patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen. Tijdens deze week wordt het belang benadrukt van het vastleggen van je keuze in het donorregister en is er aandacht voor het tekort aan orgaan- en weefseldonoren.

Hoe sta ik persoonlijk tegenover orgaandonatie?

Orgaandonatie is een complex thema, wat het lastig maakt om je er een eenduidige mening over te vormen. Zo ben ik zelf in de loop van mijn leven al tweemaal van mening veranderd. Als kind wilde ik geen orgaandonor worden. Ik had in de kerk of op school gehoord dat mensen na hun dood in de hemel hun lichaam weer terug krijgen. Het risico dat orgaandonatie hier vreselijke gevolgen voor zou hebben wilde ik niet lopen: ‘Ja dáág, ik ga daar niet in de eeuwigheid met gaten in mijn lijf lopen!’ Toen ik ouder werd ebde deze angst weg en heb ik jarenlang een mening gehad die ik nog steeds bij veel mensen tegenkom: ‘Als ik dood ga heb ik niets meer aan mijn organen, mooi toch als iemand anders daar dan gebruik van kan maken!’ Intussen ben ik weer terug bij mijn oude mening: ik wil geen orgaandonor worden en ik wil ook geen organen ontvangen. Mijn argumentatie is echter wat genuanceerder dan toen ik klein was. Op basis van wat ik hieronder uiteenzet, wegen voor mij persoonlijk de nadelen van orgaandonatie zwaarder dan de voordelen. Meer lezen

Zelfdoding

Het onderwerp zelfdoding is helaas vaak in het nieuws. We horen over mensen die na jaren van depressie of andere psychische problemen hebben besloten dat ze niet meer verder wilden leven, over scholieren die mede als gevolg van pesten een eind aan hun leven hebben gemaakt, over mensen die geen andere uitweg dan zelfdoding zagen na een scheiding of een faillissement en over nog vele andere aangrijpende, verdrietige situaties.

Omdat zelfdoding zo’n actueel onderwerp is, wordt er in ons land gelukkig steeds meer gesproken over preventie, hulp voor nabestaanden, de invloed op de samenleving en de rol van ouders, familie, vrienden, scholen, hulpverlenende instanties etc. Daar ben ik erg blij mee, het onderwerp komt zo uit de taboesfeer. Waar je echter weinig tot niets over hoort is de spirituele kant, de zielsaspecten bij zelfdoding. Daar wil ik het nu graag over hebben.

Meer lezen

Dementie en Alzheimer

Vanochtend hoorde ik op Radio 1 een item over euthanasie bij ouderen met dementie of Alzheimer die ondraaglijk lijden en niet meer in staat zijn hun wensen rond leven en sterven aan te geven. Het lastige is, zo werd besproken, dat ook als mensen ooit een wilsverklaring hebben ondertekend, niemand weet hoe ze er nu in staan, dus willen ze nu ze dement zijn nog steeds sterven of wellicht toch niet? En hoe staat het met hun lijden, is dit echt ondraaglijk en hoe kun je dat vaststellen?

Ik schrijf in dit artikel niet specifiek over euthanasie, aangezien ik dat in een ander artikel al doe. Ik wil nu graag wat dieper ingaan op dementie en Alzheimer. Voor het leesgemak gebruik ik hieronder alleen de term dementie. Meer lezen

Marsreizen

In diverse westerse landen bestaan plannen om naar de planeet Mars te reizen en daar een kolonie te stichten. Een van de organisaties met dergelijke plannen is de Nederlandse stichting Mars One. Op hun website staat (vrij vertaald): ‘Mars One streeft ernaar een permanente menselijke nederzetting op Mars te vestigen. Zorgvuldig geselecteerde en getrainde bemanningen zullen vertrekken naar Mars. Mars One is een wereldwijd initiatief en heeft als doel om een missie naar Mars voor iedereen mogelijk te maken. Als we allemaal samenwerken, kunnen we dit doen. We gaan naar Mars!’ Meer lezen

Transgender personen en transseksualiteit

De term ‘transgender’ omvat een spectrum aan genderdiverse mensen, die zich niet (enkel) identificeren en/of gedragen als man of vrouw. Sommigen van hen hebben het gevoel dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren. Deze mensen worden ‘transseksueel’ genoemd: ze kiezen vaak voor behandelingen en uiteindelijk een operatie om van geslacht te veranderen. In dit artikel ga ik specifiek in op transseksualiteit, vanuit spiritueel perspectief. Meer lezen

Vluchtelingen en migratie

De komst van vluchtelingen en andere migranten naar Europa is een veelbesproken onderwerp. Men is voor of tegen het toelaten van meer mensen, men ziet graag deze of gene randvoorwaarden. Momenteel, kort na de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, is er veel tegengeluid van mensen die vluchtelingen en andere nieuwkomers zien als bedreiging voor de Nederlandse, Franse, Duitse (enzovoort) identiteit, vanwege hun andere religies en culturen. Zij vrezen dat de migranten banen en woningen inpikken van de autochtone bevolking en criminaliteit meenemen naar onze landen. Meer lezen

Ziektes bij embryo’s checken en uitsluiten

Door de voortgang van de medische wetenschap kunnen er steeds meer ziektes al bij embryo’s worden opgespoord. Dit biedt aanstaande ouders de mogelijkheid de zwangerschap af te breken als zou blijken dat hun ongeboren kind grote kans op een ernstige aangeboren ziekte heeft. In eerste instantie lijkt dat een prachtige ontwikkeling, het is zeer begrijpelijk dat iedereen graag een gezond kind wil krijgen. Meer lezen