Levensvisie

Als Dagaz filosofeer ik vanuit mijn levensvisie. Ik zet deze hierna kort uiteen. Natuurlijk zit alles veel complexer en gedetailleerder in elkaar dan ik hier beschrijf. Juist door mijn levensvisie eenvoudig en beknopt weer te geven, blijft het een behapbaar geheel en kan ik er op een begrijpelijke manier over schrijven.

Het leven als leerschool

Ik ga ervan uit dat we (onze zielen) voorafgaand aan dit leven bewust hebben gekozen voor juist dit leven. Dus bij deze ouders, in dit land, met dit geslacht, dit karakter, deze sociale klasse, deze gezondheid en ziektes, deze successen en tegenslagen enzovoort. Waarom? Om onze van tevoren zorgvuldig uitgekozen levenslessen te leren, dus wat je hier op aarde komt halen. Waarom nog meer? Om onze missie te leven, dus wat je hier op aarde komt brengen. Ziekte, tegenslag en verlies, maar ook succes en geluk overkomen ons niet zomaar. Dit alles bestaat om er van te leren, het hoort bij onze levenslessen. Naast een feitelijke oorzaak is er ook een psychische, spirituele reden waarom iemand iets meemaakt.

Meerdere levens

We leven meerdere levens. Eén enkel leven kan nooit voldoende zijn om alles te leren en ervaren wat het leven op aarde te bieden heeft. Een cyclus waarin leven en sterven elkaar voortdurend afwisselen komt mij heel natuurlijk voor, vergelijk het met de bomen die in de herfst hun blad verliezen en in de lente weer nieuw blad krijgen. Een volgend leven kan een nieuwe les bieden, maar kan ook voortgaan op een eerdere les. Dat gebeurt veelal om een thema van twee kanten te ervaren, zoals rijk/arm, dader/slachtoffer, vrijheid/gebondenheid of succes/falen. Ook missies keren terug, iemand is bijvoorbeeld genezer, leraar, leider of muzikant en leeft die rol in verschillende levens op andere manieren. Les en missie zijn met elkaar verbonden. We hebben zowel op individueel als op groepsniveau (families, volkeren) lessen en missies.

Hemel en aarde

Tussen deze levens in en na onze levens zijn we (onze zielen) in de hemel (of hoe je dit ook maar wilt noemen). Hier kijken we terug op ons laatste leven en bereiden we ons voor op een volgend leven. Soms verblijven we langere tijd in de hemel, om daar lessen te leren, te groeien of anderen (andere zielen) te helpen. Er is geen harde scheidslijn tussen de zielen die als mens op aarde leven en de zielen in de hemel. Er is verbinding en contact, mensen worden bijgestaan door hun gidsen (ook engelbewaarders genoemd), overleden dierbaren of andere helpers. Ook zijn er diverse stadia tussen hemel en aarde, waarin zich onder meer (nog) niet overgegane zielen bevinden.

Doel

Het doel van al deze levens, lessen en missies is te ervaren wie we werkelijk zijn: licht en liefde. We groeien steeds verder in bewustzijn, eenheid en verbondenheid. Om uiteindelijk (vele levens later) terug te keren naar de bron (God, zo je wilt).

Ben je geïnteresseerd in verdere verdieping van mijn levensvisie?
Dan verwijs ik je graag naar de literatuurlijst op deze website.