Literatuurlijst

Andrews, Shirley Atlantis en haar beschaving
Angel Anders ziek in de nieuwe tijd; leidraad naar een hoger bewustzijn
Armstrong, Karen Een geschiedenis van god; vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
Bays, Brandon De helende reis; een gids om jezelf te genezen en te bevrijden
Beerlandt, Christiane De sleutel tot zelfbevrijding; psychologische oorsprong en oplossing van 1300 ziektes en aandoeningen
Bowman, Carol Wie was mijn kind; ervaringen uit vorige levens kunnen het gedrag van kinderen beïnvloeden en oorzaak van ziekte zijn
Browne, Sylvia Aan gene zijde en weer terug; gids over deze wereld en wat daarna komt
Cayce, Edgar Over de bestemming van de ziel
Crowley, Vivianne De oude religie; het heidense pad
Dam, Hans ten Reïncarnatie; denkbeelden en ervaringen
Dethlefsen Thorwald en Dahlke, Rüdiger De zin van ziekzijn; signalen en betekenis van ziekten
Dethlefsen, Thorwald Esoterische psychologie; het lot als levenskans
Dongen, Hein van en Gerding, Hans Het voertuig van de ziel; het fijnstoffelijk lichaam; beleving, geschiedenis, onderzoek
Frankl, Viktor E. De zin van het bestaan; een psycholoog beleeft het concentratiekamp & inleiding tot de logotherapie
Fransen, Lauri Het evangelie van Isis; de rol van het vrouwelijke bij het ontstaan van het christendom
Freke, Timothy en Gandy, Peter De mysterieuze Jezus; was Jezus van oorsprong een heidense god?
Freke, Timothy en Gandy, Peter Jezus en de verloren godin; de geheime leringen van de oorspronkelijke christenen
Frissel, Bob Je bent een spiritueel wezen
Glaudemans, Willem Boek van de levensmissie; een weg naar vervulling
Glaudemans, Willem Boek van het eeuwige leven; een cursus in sterven
Glaudemans, Willem Boek van het licht en de liefde; een oefening in mededogen
Glaudemans, Willem Boek van vergeving; een gids van wond naar wonder
Glaudemans, Willem Reis van de ziel
Hamaker-Zondag, Karen M. Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man; Jungs theorie over animus en anima in de praktijk
Hamilton-Parker, Craig Wat te doen als je dood bent; een gids voor het hiernamaals
Hay, Louise L. Je kunt je leven helen
Jakoby, Bernard Geen ziel gaat verloren; een troostrijk perspectief bij plotseling overlijden en suïcide
Jakoby, Bernard Ook jij leeft eeuwig; de resultaten van 25 jaar onderzoek naar bijna-doodervaringen
Jung, Carl Gustav Synchroniciteit
Koedam, Ineke Een andere kijk op orgaandonatie; verkenningen van het stervensproces
Koedam, Ineke In het licht van sterven; ervaringen op de grens van leven en dood
Kübler-Ross, Elisabeth De cirkel van het leven
Kübler-Ross, Elisabeth Intens leven en sterven
Kübler-Ross, Elisabeth Levenslessen; over het leven voor de dood
Lankester, Joke en Ko De kringloop van het leven; wicca, de oude religie
Laszlo, Erwin Kwantumshift in het wereldbrein; de impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld
Leent, Thea van De aarde is ‘slechts’ een leerschool
Lommel, van, Pim Eindeloos bewustzijn; een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring
Maso, Ilja Onsterflijkheid; van twijfel naar zekerheid
McTaggert, Lynn Het veld; de zoektocht naar de geheime kracht van het universum
Moses, Jeffrey Oneness; great principles shared by all religions
Murphy, N. Michael In wijsheid sterven; een oefening voor levenden
Myss, Caroline Genezen: hoe niet en hoe wel
Newton, Michael Reis der Zielen
Quan Yin, Amorah Menselijke evolutie en Pleiadisch perspectief
Rother, Steve en de Groep Her-inneren; een handboek voor menselijke evolutie
Slavenburg, Jacob De vrouw die Jezus liefhad; Maria Magdalena, het ontkende mysterie
Slavenburg, Jacob Een sleutel tot gnosis; inzicht in de betekenis van de Nag Hammadi-geschriften voor de mens van nu
Slavenburg, Jacob Valsheid in geschrifte; de gespleten pen van bijbelschrijvers
Slavenburg, Jacob Vrijen met God; over ‘heilige’ bruiloften, erotiek & religie
Slavenburg, Jacob en Schaik, John van Westerse esoterie en oosterse wijsheid; de esoterische traditie door de eeuwen heen
Stevenson, Ian Children who remember past lives; a question of reincarnation
Stolp, Hans De bijzondere tijd waarin wij leven; door het donker naar het licht
Stolp, Hans De levensopdracht van nieuwetijdskinderen; wie ze zijn en wat ze ons leren
Stolp, Hans Karma, reïncarnatie en christelijk geloof
Stolp, Hans Waarom wij naar de aarde kwamen; een (voor)leesboek voor kinderen van 10-100 jaar
Terlouw, Thea De cyclus van leven en dood
Tolle, Eckhart De kracht van het nu
Tolle, Eckhart Een nieuwe aarde; dé uitdaging van deze tijd
Vidal de St. Germain, Henri de Spectrum van regressie en reïncarnatie
Vrij, Marieke de Orgaandonatie en –transplantatie belicht vanuit de ziel
Walsch, Neale Donald Een ongewoon gesprek met God
Wambach, Helen De mens heeft vele levens; onze herinneringen aan een vorig bestaan
Weiss, Brian Achter de waarheid van de dood; hoe de kracht van liefde je leven kan veranderen
Zukav, Gary De zetel van de ziel; naar een spirituele beleving van de werkelijkheid

Deze literatuurlijst is slechts een greep uit mijn boekenkast. Zoek vooral ook naar andere boeken die jou interessant lijken. Heb je een vraag, zoek je een boek over een specifiek onderwerp? Laat het me weten, misschien kan ik je op weg helpen.