Aanpak

Op deze website komen korte artikelen te staan (op de pagina Blog) over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s. Vaak is de actuele dialoog in de media en het sociale leven voor mij de aanleiding om over een bepaald thema te schrijven.

In deze artikelen sluit ik aan op de dialoog die al gevoerd wordt vanuit de gebruikelijke invalshoeken. Ik doe deze dialoog niet over en vat deze ook niet samen. Wat ik doe is puur toevoegen vanuit mijn levensvisie.

Ik begin ieder artikel met een korte beschrijving van het thema en de aanleiding. Vervolgens benader ik het thema vanuit mijn levensvisie via diverse vragen. De antwoorden kunnen elkaar aanvullen of bevestigen, maar ook tegenspreken. Er is vaak geen eenduidig goed of fout, er is niet één juist antwoord voor alles en iedereen. Dat kan soms verwarrend zijn, maar verruimt wel ons blikveld. Ik eindig elk artikel met een persoonlijke conclusie, aanbeveling of uitnodiging onder het kopje ‘Dagaz filosofeert…’.

Laten we dus, in aanvulling op alle andere invalshoeken, samen ook dit nieuwe pad gaan verkennen. Soms zullen we tot andere inzichten, meningen, keuzes of besluiten komen. En soms ook niet. Maar dan hebben we in ieder geval de moeite genomen de dingen ook vanuit een ander perspectief te belichten en zijn onze inzichten, meningen, keuzes en besluiten steviger gefundeerd.

Als je wilt reageren op een artikel dan kan dat natuurlijk, gewoon via deze website. Ik zie uit naar de diverse reacties en vind het interessant om de dialoog aan te gaan en elkaar te helpen tot verdere verdieping te komen.