Missie

Mijn levensvisie is voor mij de meest waarschijnlijke en logische kijk op het wat, hoe en waarom van het leven. Ik realiseer me dat mijn levensvisie een mening is en dus niet per se de waarheid hoeft te zijn.

Op deze website richt ik me nadrukkelijk niet op het bewijzen van mijn levensvisie. Want, als het bewijzen van mijn levensvisie het doel van deze website zou zijn, blijven we hangen in een welles-nietes discussie. Dat zou jammer zijn, want ik wil een stap verder gaan en vanuit mijn levensvisie filosoferen over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thematiek.

De dialoog in de media en het sociale leven over dergelijke thematiek kent weliswaar verschillende invalshoeken (zoals economisch, politiek, juridisch, medisch, ethisch of traditioneel-religieus), maar juist die in mijn ogen zo belangrijke andere invalshoek – die ik in mijn levensvisie beschrijf – ontbreekt!

Via deze website wil ik allerlei thema’s die we in het leven tegenkomen vanuit het licht van mijn levensvisie bezien. Ik doe dat niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen die dit interessant vinden. Ik merk namelijk dat steeds meer mensen in mijn directe en indirecte omgeving een vergelijkbare levensvisie hebben of daarvoor open staan.

Het leiden van mijn leven vanuit mijn levensvisie geeft me overzicht, inzicht en gemoedsrust.
Dat gun ik ook een ander graag. Dit is waarom Dagaz filosofeert!