Overleden kinderen

Het verliezen van een kind is het ergste wat ouders kan overkomen. Hun verdriet is enorm en niet te begrijpen voor mensen die dit niet hebben meegemaakt. Dit artikel gaat dan ook niet over het omgaan met rouw en verlies na het overlijden van een kind. Dat laat ik over aan professionals en ervaringsdeskundigen op dat gebied. Ik wil graag iets anders belichten, namelijk de waaromvraag die veel ouders hebben. Waarom ging mijn kind dood? Waarom zo jong al? Waarom…? Deze vragen blijven soms levenslang aan ouders knagen, wat nog meer zwaarte aan hun verdriet toevoegt. De traditionele religies geven vaak als antwoord dat het de wil van God was. Maar waarom God het wilde? Antwoorden van medische of biologische aard gaan over het waardoor, niet over het waarom. Vanuit spirituele hoek zijn er wél antwoorden te vinden op de waaromvraag. Daar gaat dit artikel over.

Meer lezen

Zwarte Piet: is er een goede oplossing voor iedereen?

In Nederland kennen we al jaren een heftige tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Voorstanders stellen dat de figuur Zwarte Piet een belangrijk onderdeel is van een Nederlandse traditie en behouden dient te worden. Tegenstanders vinden Zwarte Piet een racistische figuur en willen hem afschaffen en omvormen tot roetveeg- of kleurenpiet. Is er een voor beide partijen acceptabele oplossing te vinden voor het Zwarte Pietvraagstuk? Mogelijk biedt de cultuurgeschiedenis van de lage landen uitkomst.

Net als mijn stukje over Halloween is ook dit artikel is meer historisch en informatief van aard dan spiritueel, maar het leek me toch leuk het op mijn Dagaz website te plaatsen. Het biedt per slot een andere kijk op een actueel maatschappelijk thema.

Meer lezen

Het leven eindeloos rekken

Op dit moment liggen de IC’s in Nederland vol met patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus. Een groot (en vermoedelijk stijgend) percentage van hen sterft op de IC. Vaak gaat het om oudere mensen die onderliggende ziektes hebben. Deze actuele situatie leidt tot hernieuwde maatschappelijke discussie over de vraag of we het leven eindeloos willen rekken. Tijd om deze vraag nu ook vanuit spiritueel perspectief te benaderen.

Meer lezen

Coronavirus

De wereld is momenteel in de ban van het Coronavirus. Men vreest voor een pandemie, een epidemie die zich wereldwijd verspreidt. Een paar jaar geleden gold deze angst virusziektes als SARS, MERS en de Mexicaanse griep. Los van alle berichtgeving in de media over aanpak, bestrijding en preventie van verdere verspreiding van het Coronavirus, wordt er ook gesproken over de oorzaak. Zijn het vleermuizen, wilde dieren op een markt in China of iets anders? Wat de oorzaak ook blijkt te zijn, deze geeft antwoord op de hoe-vraag en niet op de waarom-vraag, de diepere reden van de uitbraak van het virus. Vanuit spiritueel perspectief wil ik graag over dit waarom nadenken.

Meer lezen

Wel of geen kinderen?

Wel of geen kinderen? Deze vraag komt regelmatig voor bij bewust levende twintigers en dertigers. Ging deze vraag voorheen vooral over de persoonlijke voorkeur van (een van) beide partners, tegenwoordig heeft deze ook te maken met aspecten als het klimaat/milieu, overbevolking en de geopolitieke onrust in de wereld. Stellen vragen zich af of het nog wel verantwoord is om in deze tijd een kind op de wereld te zetten. Vanuit spiritueel perspectief wil ik graag wat extra stof tot nadenken toevoegen.

Meer lezen