Kinderen of huisdieren?

Vorige week bekritiseerde de paus stellen die geen kinderen maar wél huisdieren hebben. Hij noemde hen egoïstisch en zei onder meer: “Deze ontkenning van het vader- of moederschap beperkt ons, het neemt onze menselijkheid weg. Een land zonder kinderen lijdt.” Hij adviseert stellen die geen kinderen kunnen krijgen om te adopteren. Wat kun je hier vanuit hedendaags spiritueel perspectief over zeggen?

Lees meer

Corona en groeien van de derde naar de vijfde dimensie; van angst naar liefde

Sla een spiritueel getint boek of tijdschrift open en je ziet wel ergens staan dat de mensheid in een overgangsfase zit van de derde naar de vijfde dimensie (bewustzijnsstaat). In de derde dimensie overheersen dualiteit, ik-gerichtheid en focus op de materiële buitenwereld. In de vijfde dimensie ontstaat er steeds meer ruimte voor zelfreflectie, wij-gerichtheid, geestelijk bewustzijn, oordeelloosheid en liefde. De vierde dimensie wordt wel omschreven als een lift van de derde naar de vijfde dimensie. Zou de huidige coronasituatie die lift belichamen, een hefboomeffect om ons te helpen in onze groei? Die zienswijze wil ik in dit artikel graag bespreken.

Lees meer

Zwarte Piet: is er een goede oplossing voor iedereen?

In Nederland kennen we al jaren een heftige tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Voorstanders stellen dat de figuur Zwarte Piet een belangrijk onderdeel is van een Nederlandse traditie en behouden dient te worden. Tegenstanders vinden Zwarte Piet een racistische figuur en willen hem afschaffen en omvormen tot roetveeg- of kleurenpiet. Is er een voor beide partijen acceptabele oplossing te vinden voor het Zwarte Pietvraagstuk? Mogelijk biedt de cultuurgeschiedenis van de lage landen uitkomst.

Net als mijn stukje over Halloween is ook dit artikel is meer historisch en informatief van aard dan spiritueel, maar het leek me toch leuk het op mijn Dagaz website te plaatsen. Het biedt per slot een andere kijk op een actueel maatschappelijk thema.

Lees meer

Het leven eindeloos rekken

Op dit moment liggen de IC’s in Nederland vol met patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus. Een groot (en vermoedelijk stijgend) percentage van hen sterft op de IC. Vaak gaat het om oudere mensen die onderliggende ziektes hebben. Deze actuele situatie leidt tot hernieuwde maatschappelijke discussie over de vraag of we het leven eindeloos willen rekken. Tijd om deze vraag nu ook vanuit spiritueel perspectief te benaderen.

Lees meer

Coronavirus

De wereld is momenteel in de ban van het Coronavirus. Men vreest voor een pandemie, een epidemie die zich wereldwijd verspreidt. Een paar jaar geleden gold deze angst virusziektes als SARS, MERS en de Mexicaanse griep. Los van alle berichtgeving in de media over aanpak, bestrijding en preventie van verdere verspreiding van het Coronavirus, wordt er ook gesproken over de oorzaak. Zijn het vleermuizen, wilde dieren op een markt in China of iets anders? Wat de oorzaak ook blijkt te zijn, deze geeft antwoord op de hoe-vraag en niet op de waarom-vraag, de diepere reden van de uitbraak van het virus. Vanuit spiritueel perspectief wil ik graag over dit waarom nadenken.

Lees meer

Wel of geen kinderen?

Wel of geen kinderen? Deze vraag komt regelmatig voor bij bewust levende twintigers en dertigers. Ging deze vraag voorheen vooral over de persoonlijke voorkeur van (een van) beide partners, tegenwoordig heeft deze ook te maken met aspecten als het klimaat/milieu, overbevolking en de geopolitieke onrust in de wereld. Stellen vragen zich af of het nog wel verantwoord is om in deze tijd een kind op de wereld te zetten. Vanuit spiritueel perspectief wil ik graag wat extra stof tot nadenken toevoegen.

Lees meer