Overleden kinderen

Het verliezen van een kind is het ergste wat ouders kan overkomen. Hun verdriet is enorm en niet te begrijpen voor mensen die dit niet hebben meegemaakt. Dit artikel gaat dan ook niet over het omgaan met rouw en verlies na het overlijden van een kind. Dat laat ik over aan professionals en ervaringsdeskundigen op dat gebied. Ik wil graag iets anders belichten, namelijk de waaromvraag die veel ouders hebben. Waarom ging mijn kind dood? Waarom zo jong al? Waarom…? Deze vragen blijven soms levenslang aan ouders knagen, wat nog meer zwaarte aan hun verdriet toevoegt. De traditionele religies geven vaak als antwoord dat het de wil van God was. Maar waarom God het wilde? Antwoorden van medische of biologische aard gaan over het waardoor, niet over het waarom. Vanuit spirituele hoek zijn er wél antwoorden te vinden op de waaromvraag. Daar gaat dit artikel over.

Lees meer

Het leven eindeloos rekken

Op dit moment liggen de IC’s in Nederland vol met patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus. Een groot (en vermoedelijk stijgend) percentage van hen sterft op de IC. Vaak gaat het om oudere mensen die onderliggende ziektes hebben. Deze actuele situatie leidt tot hernieuwde maatschappelijke discussie over de vraag of we het leven eindeloos willen rekken. Tijd om deze vraag nu ook vanuit spiritueel perspectief te benaderen.

Lees meer

Abortus

Eind 2019 werd er in Nederland stevig geprotesteerd tegen abortus. Een belangrijke speler is Stichting Schreeuw om Leven, een christelijke pro-life organisatie. Zij willen de rechten van het ongeboren kind beschermen. De tegenhangers zijn onder meer vertegenwoordigd door het Humanistisch Verbond. Zij huldigen een pro-choice opvatting en vinden dat vrouwen het recht hebben om zelf een keuze over hun eigen lichaam te maken. Deze opvattingen – en dus ook de partijen – staan meestal lijnrecht tegenover elkaar. Ik wil het onderwerp abortus graag nader verkennen vanuit spiritueel perspectief en ontdekken of er ook raakvlakken zijn.

Lees meer

Orgaandonatie

Van 9 tot 16 oktober 2017 vindt de Donorweek plaats. Dit is een initiatief van onder meer de Nederlandse Transplantatie Stichting, het ministerie van Volksgezondheid, patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen. Tijdens deze week wordt het belang benadrukt van het vastleggen van je keuze in het donorregister en is er aandacht voor het tekort aan orgaan- en weefseldonoren.

Hoe sta ik persoonlijk tegenover orgaandonatie?

Orgaandonatie is een complex thema, wat het lastig maakt om je er een eenduidige mening over te vormen. Zo ben ik zelf in de loop van mijn leven al tweemaal van mening veranderd. Als kind wilde ik geen orgaandonor worden. Ik had in de kerk of op school gehoord dat mensen na hun dood in de hemel hun lichaam weer terug krijgen. Het risico dat orgaandonatie hier vreselijke gevolgen voor zou hebben wilde ik niet lopen: ‘Ja dáág, ik ga daar niet in de eeuwigheid met gaten in mijn lijf lopen!’ Toen ik ouder werd ebde deze angst weg en heb ik jarenlang een mening gehad die ik nog steeds bij veel mensen tegenkom: ‘Als ik dood ga heb ik niets meer aan mijn organen, mooi toch als iemand anders daar dan gebruik van kan maken!’ Intussen ben ik weer terug bij mijn oude mening: ik wil geen orgaandonor worden en ik wil ook geen organen ontvangen. Mijn argumentatie is echter wat genuanceerder dan toen ik klein was. Op basis van wat ik hieronder uiteenzet, wegen voor mij persoonlijk de nadelen van orgaandonatie zwaarder dan de voordelen. Lees meer

Zelfdoding

Het onderwerp zelfdoding is helaas vaak in het nieuws. We horen over mensen die na jaren van depressie of andere psychische problemen hebben besloten dat ze niet meer verder wilden leven, over scholieren die mede als gevolg van pesten een eind aan hun leven hebben gemaakt, over mensen die geen andere uitweg dan zelfdoding zagen na een scheiding of een faillissement en over nog vele andere aangrijpende, verdrietige situaties.

Omdat zelfdoding zo’n actueel onderwerp is, wordt er in ons land gelukkig steeds meer gesproken over preventie, hulp voor nabestaanden, de invloed op de samenleving en de rol van ouders, familie, vrienden, scholen, hulpverlenende instanties etc. Daar ben ik erg blij mee, het onderwerp komt zo uit de taboesfeer. Waar je echter weinig tot niets over hoort is de spirituele kant, de zielsaspecten bij zelfdoding. Daar wil ik het nu graag over hebben.

Lees meer

Dementie en Alzheimer

Vanochtend hoorde ik op Radio 1 een item over euthanasie bij ouderen met dementie of Alzheimer die ondraaglijk lijden en niet meer in staat zijn hun wensen rond leven en sterven aan te geven. Het lastige is, zo werd besproken, dat ook als mensen ooit een wilsverklaring hebben ondertekend, niemand weet hoe ze er nu in staan, dus willen ze nu ze dement zijn nog steeds sterven of wellicht toch niet? En hoe staat het met hun lijden, is dit echt ondraaglijk en hoe kun je dat vaststellen?

Ik schrijf in dit artikel niet specifiek over euthanasie, aangezien ik dat in een ander artikel al doe. Ik wil nu graag wat dieper ingaan op dementie en Alzheimer. Voor het leesgemak gebruik ik hieronder alleen de term dementie. Lees meer

Ziektes bij embryo’s checken en uitsluiten

Door de voortgang van de medische wetenschap kunnen er steeds meer ziektes al bij embryo’s worden opgespoord. Dit biedt aanstaande ouders de mogelijkheid de zwangerschap af te breken als zou blijken dat hun ongeboren kind grote kans op een ernstige aangeboren ziekte heeft. In eerste instantie lijkt dat een prachtige ontwikkeling, het is zeer begrijpelijk dat iedereen graag een gezond kind wil krijgen. Lees meer

Voltooid leven

Op 12 oktober 2016 hebben de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Justitie) namens het kabinet de Tweede Kamer het volgende voorstel gedaan: mensen met een ‘voltooid leven’ moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen, begeleid door een speciale ‘stervenshulpverlener’. Dit voorstel volgt na jaren van discussie, burgerinitiatieven, proefballonnen, rechtszaken en onderzoekscommissies. Lees meer