Corona en groeien van de derde naar de vijfde dimensie; van angst naar liefde

Sla een spiritueel getint boek of tijdschrift open en je ziet wel ergens staan dat de mensheid in een overgangsfase zit van de derde naar de vijfde dimensie (bewustzijnsstaat). In de derde dimensie overheersen dualiteit, ik-gerichtheid en focus op de materiële buitenwereld. In de vijfde dimensie ontstaat er steeds meer ruimte voor zelfreflectie, wij-gerichtheid, geestelijk bewustzijn, oordeelloosheid en liefde. De vierde dimensie wordt wel omschreven als een lift van de derde naar de vijfde dimensie. Zou de huidige coronasituatie die lift belichamen, een hefboomeffect om ons te helpen in onze groei? Die zienswijze wil ik in dit artikel graag bespreken.

Lees meer

Het leven eindeloos rekken

Op dit moment liggen de IC’s in Nederland vol met patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus. Een groot (en vermoedelijk stijgend) percentage van hen sterft op de IC. Vaak gaat het om oudere mensen die onderliggende ziektes hebben. Deze actuele situatie leidt tot hernieuwde maatschappelijke discussie over de vraag of we het leven eindeloos willen rekken. Tijd om deze vraag nu ook vanuit spiritueel perspectief te benaderen.

Lees meer

Coronavirus

De wereld is momenteel in de ban van het Coronavirus. Men vreest voor een pandemie, een epidemie die zich wereldwijd verspreidt. Een paar jaar geleden gold deze angst virusziektes als SARS, MERS en de Mexicaanse griep. Los van alle berichtgeving in de media over aanpak, bestrijding en preventie van verdere verspreiding van het Coronavirus, wordt er ook gesproken over de oorzaak. Zijn het vleermuizen, wilde dieren op een markt in China of iets anders? Wat de oorzaak ook blijkt te zijn, deze geeft antwoord op de hoe-vraag en niet op de waarom-vraag, de diepere reden van de uitbraak van het virus. Vanuit spiritueel perspectief wil ik graag over dit waarom nadenken.

Lees meer

Orgaandonatie

Van 9 tot 16 oktober 2017 vindt de Donorweek plaats. Dit is een initiatief van onder meer de Nederlandse Transplantatie Stichting, het ministerie van Volksgezondheid, patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen. Tijdens deze week wordt het belang benadrukt van het vastleggen van je keuze in het donorregister en is er aandacht voor het tekort aan orgaan- en weefseldonoren.

Hoe sta ik persoonlijk tegenover orgaandonatie?

Orgaandonatie is een complex thema, wat het lastig maakt om je er een eenduidige mening over te vormen. Zo ben ik zelf in de loop van mijn leven al tweemaal van mening veranderd. Als kind wilde ik geen orgaandonor worden. Ik had in de kerk of op school gehoord dat mensen na hun dood in de hemel hun lichaam weer terug krijgen. Het risico dat orgaandonatie hier vreselijke gevolgen voor zou hebben wilde ik niet lopen: ‘Ja dáág, ik ga daar niet in de eeuwigheid met gaten in mijn lijf lopen!’ Toen ik ouder werd ebde deze angst weg en heb ik jarenlang een mening gehad die ik nog steeds bij veel mensen tegenkom: ‘Als ik dood ga heb ik niets meer aan mijn organen, mooi toch als iemand anders daar dan gebruik van kan maken!’ Intussen ben ik weer terug bij mijn oude mening: ik wil geen orgaandonor worden en ik wil ook geen organen ontvangen. Mijn argumentatie is echter wat genuanceerder dan toen ik klein was. Op basis van wat ik hieronder uiteenzet, wegen voor mij persoonlijk de nadelen van orgaandonatie zwaarder dan de voordelen. Lees meer

Dementie en Alzheimer

Vanochtend hoorde ik op Radio 1 een item over euthanasie bij ouderen met dementie of Alzheimer die ondraaglijk lijden en niet meer in staat zijn hun wensen rond leven en sterven aan te geven. Het lastige is, zo werd besproken, dat ook als mensen ooit een wilsverklaring hebben ondertekend, niemand weet hoe ze er nu in staan, dus willen ze nu ze dement zijn nog steeds sterven of wellicht toch niet? En hoe staat het met hun lijden, is dit echt ondraaglijk en hoe kun je dat vaststellen?

Ik schrijf in dit artikel niet specifiek over euthanasie, aangezien ik dat in een ander artikel al doe. Ik wil nu graag wat dieper ingaan op dementie en Alzheimer. Voor het leesgemak gebruik ik hieronder alleen de term dementie. Lees meer

Ziektes bij embryo’s checken en uitsluiten

Door de voortgang van de medische wetenschap kunnen er steeds meer ziektes al bij embryo’s worden opgespoord. Dit biedt aanstaande ouders de mogelijkheid de zwangerschap af te breken als zou blijken dat hun ongeboren kind grote kans op een ernstige aangeboren ziekte heeft. In eerste instantie lijkt dat een prachtige ontwikkeling, het is zeer begrijpelijk dat iedereen graag een gezond kind wil krijgen. Lees meer

Downsyndroom prenataal testen

Vanaf april 2014 is in ons land een proef gestart met de NIPT test en vanaf april 2017 kan iedere zwangere vrouw hiervoor kiezen. Bij een NIPT test wordt het ongeboren kind onderzocht op drie mogelijks syndromen, waaronder het downsyndroom. Deze test is mogelijk vanaf tien weken zwangerschap. Indien de uitslag van de test wijst op een grote kans op down, heeft de moeder de mogelijkheid het ongeboren kind weg te laten halen. Er is hierover in de media sinds april 2014 veel gezegd en geschreven. Naast de medische en wetenschappelijke kant is ook de ethische kant uitgebreid belicht. Laten we nu ook naar de spirituele kant kijken. Lees meer