Vluchtelingen en migratie

De komst van vluchtelingen en andere migranten naar Europa is een veelbesproken onderwerp. Men is voor of tegen het toelaten van meer mensen, men ziet graag deze of gene randvoorwaarden. Momenteel, kort na de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, is er veel tegengeluid van mensen die vluchtelingen en andere nieuwkomers zien als bedreiging voor de Nederlandse, Franse, Duitse (enzovoort) identiteit, vanwege hun andere religies en culturen. Zij vrezen dat de migranten banen en woningen inpikken van de autochtone bevolking en criminaliteit meenemen naar onze landen. Lees meer

Ziektes bij embryo’s checken en uitsluiten

Door de voortgang van de medische wetenschap kunnen er steeds meer ziektes al bij embryo’s worden opgespoord. Dit biedt aanstaande ouders de mogelijkheid de zwangerschap af te breken als zou blijken dat hun ongeboren kind grote kans op een ernstige aangeboren ziekte heeft. In eerste instantie lijkt dat een prachtige ontwikkeling, het is zeer begrijpelijk dat iedereen graag een gezond kind wil krijgen. Lees meer

Voltooid leven

Op 12 oktober 2016 hebben de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Justitie) namens het kabinet de Tweede Kamer het volgende voorstel gedaan: mensen met een ‘voltooid leven’ moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen, begeleid door een speciale ‘stervenshulpverlener’. Dit voorstel volgt na jaren van discussie, burgerinitiatieven, proefballonnen, rechtszaken en onderzoekscommissies. Lees meer

Downsyndroom prenataal testen

Vanaf april 2014 is in ons land een proef gestart met de NIPT test en vanaf april 2017 kan iedere zwangere vrouw hiervoor kiezen. Bij een NIPT test wordt het ongeboren kind onderzocht op drie mogelijks syndromen, waaronder het downsyndroom. Deze test is mogelijk vanaf tien weken zwangerschap. Indien de uitslag van de test wijst op een grote kans op down, heeft de moeder de mogelijkheid het ongeboren kind weg te laten halen. Er is hierover in de media sinds april 2014 veel gezegd en geschreven. Naast de medische en wetenschappelijke kant is ook de ethische kant uitgebreid belicht. Laten we nu ook naar de spirituele kant kijken. Lees meer